google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Kpss Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık İle İlgili Kodlamalar

Kpss Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık İle İlgili Kodlamalar

2008-05-20 16:36:00

D8 Ülkeleri 

 

Bangladeş

Endonezya

Nijerya

İran

Malezya

Türkiye

Pakistan

M ısır

 

B E N İ M T O P U M olarak kodlanabilir.

 

Osmanlı devleti Islahatları (18. yy. )
III. SELİM
Halk ile devleti bütünleştirmek istemiştir.
Avrup'ya Sürekli elçilikler göndermiştir.
Yerli malı kullanımını teşvik etmiştir.
İrad-ı Cedid adlı hazineyi kurmuştur.

Nizam-ı Cedid adlı orduyu kurmuştur.
Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi.isyan kişiseldir.Rejime karşı değil.
( bu arada nizam ve irad-ı cedidleri karıştırmamak için nizamiyenin askerle ilgili olduğunu unutmayın demişti.)

II. Mahmut
İdare alanındaki yenilikler.
Pasaport uygulamasını başlatmıştır.
İçişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.
Sadrazamlığı kaldırmıştır
Nazırlıklar kuruldu.
Encümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.)
Divan kaldırıldı.
İlk nüfus sayımı yapıldı.
Meclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu.
Muhtarlıklar açıldı.

Askeri alandaki Yenilikler
Sekban-ı Cedid ordusu kuruldu.
Eşkinci ocakları kuruldu.
Vaka-i hayriye (yeniçeri ocağı kaldırıldı.)
Daruş Şuray-i Askeri Kuruldu.
Asakiri Mansure-i Muhammediye kuruldu.
Mızıka-ı hümayun kuruldu.
*redif ocakları kuruldu.
*Baş komutanlık kuruldu.(serasker yerine.)
*Bölük-tabur-alay kuruldu.

Eğitim alanındaki Yenilikler
İlkokul zorunlu hale getirildi.
Rüştiye açıldı.
İdadi açıldı.
Fransızca Resmi yabancı dil ilan edildi.
Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderildi.
Tıbbiye açıldı.
İlk resmi gazete( Takvim-i Vaka-i ) çıkarıldı.
Harbiye açıldı.
*Eğitimde kültürel birlik bozulmştur.İkilik çıkmıştır.

 

SADABAT PAKTI'na katılan ülkeler 

A.İ.I.T (Atatürk İlke İnkılap Tarihi)


A:
AFGANİSTAN
İ:
İRAN
I: IRAK
T:
TÜRKİYE

 

Türkiye'deki tektonik göller BASİT MUHASEBE

6705
0
0
Yorum Yaz
google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0