google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Kpss Coğrafya Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı

Kpss Coğrafya Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı

2008-05-12 10:25:00

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması.
D) Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.
E) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi.

2. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklarda artışın yanında tarım ürünlerinin olgunlaşmasında bir hızlanma meydana gelir?

A) Lodos
B) Samyeli
C) Kıble
D) Karayel
E) Hamsin
3.
I. Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
II. Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması
III. Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
IV. Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II         B) II ve III          C) III ve IV D) I ve III             E) II ve IV

4. Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

A)İstanbul B) Konya C) Adana D) Rize E) Kars
 
5.Marmara Bölgesi denizlerle iç içe olmasına rağmen yağış miktarının az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin çeşitli olması
B) Yükseltisinin az olması
C) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
D) Enlem
E) Deniz etkisi

6. Ülkemiz’de kış aylarının çok çetin geçmesinde aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi daha çok etkili olmaktadır?

A) İzlanda A.B.
B) Sibirya Y.B.
C) Basra A.B.
D) Asor A.B.
E) Ekvatoral A.B.

7. Türkiye’de İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I. Yükselti
II. Karasallık
III.Denizellik
IV.Dağların uzanış yönü
V. Enlem

A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Türkiye’de yıllık sıcaklık farklarının dağılışı üzerinde;

I. Yükselti
II. Denizellik
III. Bitki örtüsü
IV. Yağış miktarı
gibi faktörlerden hangileri çok daha etkilidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

9. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

A) İstanbul B) İzmir C) Ankara D) Trabzon E) Antalya

10. Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en yüksek sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağışların yağmur şeklinde olması
B) Yükseltisinin az olması
C) Daha güneyde yer alması
D) Buharlaşma miktarının az olması
E) Bitki örtüsü

11. 
I. Samyeli
II. Poyraz
III. Yıldız
IV. Lodos
V. Karayel
Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri estiği zaman estiği bölgelere yağış getirmesi beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V


12. Türkiye’nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkının çok fazla olmasında
I. Karasallık
II. Yükselti
III. Bitki örtüsü
IV. Denizellik

gibi faktörlerden hangileri çok daha etkili olmaktadır ?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

13.Türkiye’de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde bu farklılıklar çok daha azdır yada hiç görülmez. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Akıntılar
B) Denizden uzaklık
C) Bitki örtüsü
D) Dağların doğrultusu
E) Yağış miktarı

14. 
Trabzon: 11° C
Konya 4 ° C
Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un daha kuzeyde yer almasına rağmen sıcaklık değeri neden fazladır?

A) Enlem
B) Karasallık
C) Bitki Örtüsü
D) Yükselti
E) Denizellik

15.
I. Türkiye’nin kuzey kıyılarının güney kıyılarına göre daha soğuk olması,
II. Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması,
III. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi,
IV. Yaz süresinin en uzun sürdüğü kesimlerin Akdeniz Bölgesinin ol¬ması,
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Türkiye’de sıcaklığın dağılışında enlemin etkili olduğuna örnek olarak göste¬rilebilir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I ve III E) II ve IV

16. Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ilıman kuşakta yer alması
B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
C) Etrafının denizlerle çevrili olması
D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

17. Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin yılın büyük bir bölümünde donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizden uzak kalma
B) Deniz etkisi
C) Karasallık
D) Yükselti
E) Bakı durumu

18. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde havanın daha geç ısınıp daha geç soğuması beklenir?

A) Mardin B) Konya C) Elazığ D) Sinop E) Denizli

19. Kış döneminde Kuzey Anadolu dağlarını aşarak , Doğu Karadeniz kıyılarında havaların ısınmasını, buralarda mikroklima alanlarının oluşmasına zemin hazırlayan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siroko
B) Hamsin
C) Fhön
D) Samyeli
E) Etezyen

CEVAP ANAHTARI:

1-E 2-B 3-D4-E5-B6-B7-B8-A9-C10-C11-E12-A13-D14-E15-C16-B17-D18-D19-C

 

1695
0
0
Yorum Yaz
google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0