google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0 İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

2009-02-13 10:46:00

TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ

        İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık

Türklerin  Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenleri:

Çin baskıları

Boylar arasındaki mücadele

Ani iklim değişiklikleri ve kuraklık

Salgın hayvan hastalıkları

Türklerin anayurttan Orta Asya'dan diğer bölgele­re göçlerini  kolaylaştıran  ve başka yerlere dağıl­malarını sağlayan temel  etken:

Atı evcilleştirmiş olmaları ve tekerleği kullanmaları

Eski Türklerde vergi işlerine bakan görevli :
Todun

Eski  Türklerde ölen  bir kişinin  cesedinin  hemen gömülmey erek belli bir süre bekletilmesinin nede­ni :
Kötü ruhların bedeni terk edeceğine inanıldığı için

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplum düzeni­ni sağlayan en üst kural :

Töre
E
ski Türklerde devlet işleyişini ve toplum düzenini sağlayan en üst kuraldı.
Hükümdarın koyduğu hukuk kurallarının kaynağını da töre teşkil et­mekteydi.

Eski Türklerde göçebe ya­şam  tarzının  yaygın  olduğunu  gösteren  kanıtlar:
Çadır sanatının gelişmiş olması

Avcılık ve hayvancılığın gelişmiş olması

Mimarinin ileri boyutlara ulaşamamış olması

Askerlik sanatının gelişmiş olması

Osmanlı Devleti dışında kalan Türk devletlerinin kı­sa Ömürlü olmalarının temel  nedeni :

Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasıdır

Uygurlara ait Türk destanı                                      :   Türeyiş
     
Eski  Türklerde  cenaze  merasimlerine  verilen  ad: 
Yuğ

Türklerin bilinen ilk alfabeleri                                    : 
Göktürk Alfabesi

Kıpçaklarla Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatan Türk destanı: 
Dede Korkut Hikayeleridir

Türklerin bilinen İlk yazılı edebi metinleri :  
Orhun Yazıtları

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu  :   
Uygurlar

Türklerde ilk devlet teşkilatının kurulduğu devlet dönemi: 
Büyük Hun Devleti

Eski  Türklerde  ölümden sonra da  yaşamın  devam  edeceğine olan  inancı
gösteren kanıtlar:  

 

Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi

Uygurların yerleşik haya­ta seçtiğini gösteren kanıtlar:

Tarım ve ticaretin gelişmesi

Şehirlerin kurulması

Mülkiyet kavramının doğması

Hukuk kurallarının gelişmesi

Türk devletlerinde
Devletin ömrünün kısa olmasının sebebi:
Veraset sisteminin belli bir esa­sa dayanmaması ve ülke topraklarının  hükümdar ailesinin ortak malı sayılması


İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde paralı askerlik uygulamasının olduğu devlet:   Hazarlar

 

Türklerin bilinen en eski edebi metinleri olarak gö­rülen Orhun Yazıtları hangi Türk Devletinindir?
II. Göktürk Devleti

İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en yaygın di­ni İnanç:     Gök Tanrı Dini

Eski Türklerde mülkiyet kavramının ve kölecilik an­layışının gelişmemesinin temel  nedeni:
Göçebelik yaşam tarzının yaygın olması

Ergenekon Destanının anlattığı:   Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını


B
îr toplumun göçebe şekilde yaşadıklarını gösteren kanıtlar:

Avcılık

Hayvancılık

Toplayıcılık


İslamiyet öncesi Türklerde orduda onlu sistemi  ilk kuran hükümdar:   Mete Han

Göçebe bir toplumda en çok gelişen sanat:   Çadır sanatı

834
0
0
Yorum Yaz
google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0