google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0 1876 Kanun-i Esasi' (İlk Türk Anayasası) nin Özellikleri :

1876 Kanun-i Esasi' (İlk Türk Anayasası) nin Özellikleri :

2009-02-14 09:46:00

1876 kanun-i esasi   (ilk türk anayasası) nın özellikleri :

Ø      II. Abdülhamit  döneminde  ilan edildi

Ø      23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir.

Ø      Tanzimat ve ıslahat fermanlarının ak­sine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.

Ø      1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.

Ø      1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur.

Ø      Meclis-i umumi, ileride, 1961 anayasası dönemin­de göreceğimiz gibi

Ø      İki meclisli bir yapıda oluşturulmuştur.

Ø      İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;

Ø      Diğeri, halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.

Ø      Ne var ki, meclisin yetkileri bir hayli dar tutul­muştur.

Ø      1876 anayasasına göre, bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;

Ø      Meclis ta­rafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti

Ø      En önemlisi padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.

Ø      Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

 

v     Devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlendiği ilk anayasa?

Ø      1876 kanun-i esasi

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin özellikleri :

Ø      İki meclisli bir yapıdadır

Ø      İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;

Ø      İkincisi halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.

Ø      Meclisin yetkileri bir hayli dar tutul­muştur.

Ø      Bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;

Ø      Meclis ta­rafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti

Ø      Padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.

Ø      Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

Ø            Batılı anlamda tam bir meşruti monarşi kurulamamıştır.

Ø            Anayasada, meclisin yetkileri çok dar; padişahın yetkileri ise oldukça geniş tutulmuştur.

Ø            Padişaha dilediği zaman meclisi feshetme yetkisi tanınmıştır.

Ø            2.abdülhamit'in meclisi dağıtıp anayasayı yürürlükten kaldırması zaman içinde yeni bir muhalefet hareketi olan genç (jön) türkler hareketini doğurmuştur.

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri padişah tarafından atanan meclisi:

Ø      Heyet-i ayan

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri seçimle işbaşına gelen meclisi:

Ø      Heyet-i mebusan'dır.

 

v     Kanun-i esasinin kurduğu yürütme organının özellikleri :

Ø      Devlet başkanı olarak padişah ve diğer tarafta hü­kümet bulunmaktaydı

63442
0
0
Yorum Yaz
google.com, pub-7727612453938498, DIRECT, f08c47fec0942fa0